Учебни бази

 
1. Учебна база за обучение по теория,собственост на „ВР – Пропъртис” ЕООД – гр. Бургс, с адрес гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 4, ет. 3

IMG_5778
IMG_5781
IMG_5778
IMG_5781

2. Учебна база за обучение по теория, собственост на СОУ „Иван Вазов” – гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 42, учебна зала № 307.

3. Учебна база за обучение по практика на специалнстта „Козметика” и Специалнст „Фризьорство”, от Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги” – козметичен и фризьорски салон, собственост на „ТЕАТОМ” ЕООД – гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, ул. „Мара Гидик” № 8.

IMG_5757_2
IMG_5764_2
IMG_5765_2


4. Учебна база за обучение на специалността "Фризьорство", по професионално направление „Фризьорски и козметични услуги” - Studio A, гр. Бургас, ул. "Трайко Китанчев" 26 (от страната на ул. "Хан Аспарух").

IMG_2237_2
IMG_2241_2
IMG_2250_2


 5. Учебна база за обучение нпо практика на Специалностите по Професионално направление „Строителство и геодезия” – обектите, собственост на ЕТ „ЛИНИ” – гр. Несебър.

 6. Учебна база за обучение по практика на Специалност „Трайни насаждения” от Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство” – овощна градина, собственост на „КОМЕТА Е” ЕООД – гр. Бургас, находяща се в землището на гр. Айтос.