Ваучери

Кой може да кандидатства по програмата
• Могат да кандидатстват заети лица на трудов договор, или самонаети лица
• Не могат да участват държавни служители, от местната или държавна администрация, от министерствата
 
Безплатни курсове и обучения
Какви курсове можете да запишете?
• Курсове за придобиване или повишаване на професионалната Ви квалификация /Професионални обучения/
• Курсове за придобиване на ключови компетенции - изучаване на чужди езици и компютърни курсове
• Не можете да записвате обучения, по които вече сте се обучавали по европейска програма
• Не можете да бъдете включвани в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на квалификация, от такова, което вече притежавате

Както вероятно вече знаете, целта на програмата е да даде възможност на всеки, който желае да повиши или промени своята професионална квалификация, да го направи:

  • - безплатно, срещу предоставянето на ваучер за съответното обучение на някой Доставчик на Обучителни услуги /Лицензиран от НАПОО Център за Професионално Обучение/

    - независимо от своя работодател, или от вида работа и длъжност, която заема в момента. Например, ако в момента работите в производствения отдел на някое предприятие, но желаете да кандидатствате за работно място в сферата на администрацията: тогава Вие бихте могли да кандидатствате за два вида ваучери за безплатни обучения: а/ Ваучер за професионално обучение - специалности "Икономика и мениджмънт" или "Счетоводна отчетност", б/ ваучер за ключови компетенции "Обучение на чужд език - английски език", или "Дигитални компютърни компетенции".

    - Имате право да получите 2 Ваучера, срещу които можете да се обучавате, като единият Ваучер може да е за професионално обучение, а другият  - за обучение по ключови компетенции.

    - Не е допустимо да получите 2 ваучера за професионално обучение, или 2 ваучера за ключови компетенции.

    - Ако сте участвали вече по програма "Аз Мога", и сте получили единия вид ваучер, то по настоящата схема "Аз Мога Повече" можете да кандидатствате за другия вид ваучер.