Ключови компетенции

  • Английски език
  • Управление на времето
  • Компютърна грамотност