Курс: Физични фактори на работна среда; Вентилационни и климатични инсталации ; Ел. параметри до и над 1000V Приложение ILAC-R15:06/2014 за прилагане на ISO17020:2012

                                       

Дати на провеждане: 19 и 20 февруари 2015г.
Място на провеждане: гр.Бургас, ул."Иван Шишман"№4, ет.3

За въпроси, контакти, заявки:
д-р Валентина Николова
Моб.0888313473
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.