Испански език по метода Сугестопедия

Започнете Новата година с ново езиково приключение!

Испански език по метода Сугестопедия- начало 19.01.2015 ; финал - 20.02.2015г.

Преди да започнете сугестопедичен курс добре е да знаете, че:
- преподаваният материал е многократно увеличен (в сравнение със стандартен курс)
- в рамките на 100 учебни часа се усвояват около 2000 думи и изрази
- няма домашна работа, стрес и умора
- използва се специално подбран дидактичен материал, песни, игри, класическа музика
- развива се интуицията, креативността, разгръщат се творческият потенциал и скритите резерви