Курс за обучение по ключова компетентност „Дигитални компетенции”

Център за професионално обучение към „ВР – ПРОПЪРТИС” ЕООД организира  курс за обучение по ключова компетентност КК4 – КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ. Обучението ще се проведе при събиране на минимален брой от трима курсисти, имащи ваучер по схема „ПЪРВА РАБОТА”.

При завършване на курса се издава удостоверение, одобрено от Министерството на образованието, младежта и науката.

За записване, допълнителна информация и справки: 056/81-32-50 и 0879/004-144.