Курс за обучение по ключова компетентност „Умения за учение” по схема „Първа работа”

Център за професионално обучение към „ВР – ПРОПЪРТИС” ЕООД организира  курс за обучение по ключова компетентност КК5 – УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ, с начална дата 13.12.2012 г. Обучението ще се проведе за курсисти с ваучери по схема „ПЪРВА РАБОТА”.

При завършване на курса се издава удостоверение, одобрено от Министерството на образованието, младежта и науката. Записването на участниците в обучението ще се извършва в срок до 2 дни преди започване на обучението.

За записване, допълнителна информация и справки: 056/81-32-50 и 0879/004-144.