ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

Ученето през целия живот има важно значение за развитието на индивидите и на обществото като осигурява постигане на равнопоставеност, социална интеграция, устойчива заетост и личностно развитие. Резултатите от неформалното и самостоятелното учене на хората във все по-голяма степен се възприемат като равностойни на тези от формалните образователни програми.

Традиционните квалификации, придобити в средното професионално или във висшето образование се оказват недостатъчни за много хора в бързо променящата се икономическа среда. Потенциалът, възможностите и очакванията на хората за реализация все повече се основават на непрекъснато разширяваща се база от знания, умения и компетентности, придобити в живота и в работата, т.е. чрез неформално и самостоятелно учене. Средство за признаване на този вид знания, умения/компетентности е тяхното валидиране.

САМО ЧРЕЗ ИЗПИТ (без да е необходимо да посещавате курс) за проверка на знанията можете да получите СВИДЕТЕЛСТВО, СЕРТИФИКАТ или УДОСТОВЕРЕНИЕ по следните дисциплини:

1. Професия „Строител” със специалности: Кофражи; Зидария; Бояджийски работи; 2. Външни облицовки и настилки; Вътрешни облицовки и настилки; Мазилки и шпакловки; Армировка и бетон.

3. Професия „Помощник в строителството” със специалност: Основни и довършителни работи.

4. Специалност „Трайни насаждения” с професия: Работник в растениевъдство.

5. Специалност „Фризьорство” с професия: Фризьор.

6. Специалност „Козметика” с професия: Козметик; Масажист; Маникюр; Педикюр; Ноктопластика.

7. Ключови компетенции: Английски език; Управление на времето; Компютърна грамотност.

тел. за контакт: 056/81-32-50; 0879 004 144
ЦПО към „ВР - ПРОПЪРТИС” ЕООД – гр. Бургас