ПОКАНА за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност

 

Вид обучение

Дати на провеждане

Час и място на провеждане

Цена

1

Задължително ежегодно обучение на длъжностните лица по ЗБУТ и лицата провеждащи инструктажите по безопасност на труда, хигиената на труда и противопожарната охрана

30.08.2012

27.09.2012

29.11.2012

От 10:00 часа

Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

60,00 лева/за участник

2.

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

25.10.2012

От 10:00 часа

Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

60,00 лева/за участник

3.

Начално обучение на членовете на комитетите/ групите по условия на труд

30-31.08.2012

От 10:00 часа

Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

120,00 лева/за участник

4.

Обучение за задължително ежегодно обучение, придобиване или продължаване срока на валидността на квалификационните групи по електробезопасност на изпълнителския персонал

02.10.2012

04.12.2012

От 10:00 часа

Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

50,00 лева/за участник

 Център за професионално обучение към „ВР – ПРОПЪРТИС” ЕООД може да проведе индивидуално или групово обучение по ЗБУТ, за квалификационни групи по електробезопасност, за координатори по безопасност и здраве в строителството за персонала на Вашата фирма (дружество), обучение на КУТ (ГУТ) – по допълнително договаряне.

 След преминаването на обучението на присъствалите Ръководители, длъжностни лица и/или представители на КУТ/ГУТ ще получат удостоверение за завършен ежегоден задължителен курс на обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1998 година и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

 Обучението ще се проведе от Център за професионално обучение към „ВР-ПРОПЪРТИС” ЕООД съвместно със СТМ „ТЕАТОМ” в Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 4, ет. 3.

Обучението ще е безплатно, съгласно чл. 2, т. 3 от Сключеният договор за Обслужване от Служба по трудова медицина „ТЕАТОМ” ЕООД.

Местата в залата са ограничени, затова записването на участниците в обучението за съответната дата следва да бъде извършено в срок до 2 дни преди започване на обучението. За записване, допълнителна информация и справки: 056/81-32-50 и 0879/004-144.