Удължен е срокът за приключване на Обученията и Курсовете по Програма „Аз Мога Повече” - до 31.07.2013 г.

Уважаеми читатели и курсисти,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че всички Вие, които сте получили или предстои да получите своя Ваучер за безплатно обучение по ОП „Аз мога повече” от Бюрото по Труда на или след 14.05.2012 г., ще можете спокойно и ефективно да се обучавате по програмата!

Новият срок, който Агенцията по Заетостта официално утвърди – за приключване на всички курсове и обучения по Оперативна Програма „Аз мога повече”, стартирали след 14.05.2012 г. - е 31.07.2013 г.

Във Вашите Ваучери ще бъде посочено „Ваучерът е валиден до 31.12.2013 г.”

Но за да избегнем недоразуменията: имайте предвид, че този срок 31.12.2013 г. се отнася до Вашия Доставчик на Обучение по Програмата! Това е крайният срок, до който Вашият ваучер може да бъде изплатен на учебния център.

Център за професионално обучение към „ВР-ПРОПЪРТИС” ЕООД – гр. Бургас е одобрен доставчик на обучение по схема „Аз мога повече”, за извършване на обучения за придобиване на професионална квалификация, за извършване на обучения по ключови компетентности.

Центърът разполага с богата материална база и висококвалифициран преподавателски състав, и е лидер в обученията по професии – козметика, фризьор и английски език.

Ако сте получили, или Ви предстои да получите своето Уведомление от ДБТ – можете да се обърнете към нас, за да получите. Очакваме Ви!