Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасностПОКАНА

 


Вид обучение

Дати на провеждане

Час и място на провеждане

Цена

Задължително ежегодно обучение на длъжностните лица по ЗБУТ и лицата провеждащи инструктажите по безопасност на труда, хигиената на труда и противопожарната охрана

26.01.2012

24.02.2012

17.05.2012

28.06.2012

27.07.2012

30.08.2012

27.09.2012

29.11.2012

10:00 часа

Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

60,00 лева/за участник

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

23.03.2012

25.10.2012

От 10:00 часа

Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

60,00 лева/за участник

Начално обучение на

членовете на комитетите/групите по условия на труд

26-27.04.2012

30-31.08.2012

От 10:00 часа

Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

120,00 лева/за участник

Обучение за задължително ежегодно обучение, придобиване или продължаване срока на валидността на квалификационните групи по електробезопасност на изпълнителския персонал

03.02.2012

03.04.2012

05.06.2012

02.08.2012

02.10.2012

04.12.2012

От 10:00 часа

Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

50,00 лева/за участник

 

Център за професионално обучение към „ВР – ПРОПЪРТИС” ЕООД може да проведе индивидуално или групово обучение по ЗБУТ, за квалификационни групи по електробезопасност, за координатори по безопасност и здраве в строителството за персонала на Вашата фирма (дружество), обучение на КУТ (ГУТ) – по допълнително договаряне.          

Местата в залата са ограничени, затова записването на участниците в обучението за съответната дата следва да бъде извършено в срок до 2 дни преди започване на обучението. За записване, допълнителна информация и справки: 056/81-32-50 и 0879/004-144.