ВръзкиНационална агенция за професионално образование и обучение

Министерство на образованието, младежта и науката

Агенция по заетостта

Министерство на труда и социалната политика