Русские вечера в Бургасе

Руски език по метода Сугестопедия


от 29.06 до 31.07.2015г.


5 работни седмици по 4 учебни часа дневно


дневна група - 10.00 - 13.30ч.
вечерна група - 18.30 - 22.00ч.

място на провеждане - гр.Бургас, ул."Иван Шишман" №4, ет.3

Цена: 510лв (включва учебник и допълнителни материали)

Преподавател - Светлана Стойчева - сертифициран сугестопедагог, магистър по специалност Руска филология

Преди да започнете сугестопедичен курс е добре да знаете, че:
- преподаваният материал е многократно увеличен (в сравнение със стандартен курс)
- в рамките на 100 учебни часа се усвояват около 2000 думи и изрази
- няма домашна работа, стрес и умора
- използва се специално подбран дидактичен материал, песни, игри, класическа музика; учебниците се осигуряват от центъра
- развива се интуицията, креативността, разгръщат се творческият потенциал и скритите резерви
-провежда се предварително интервю с преподавателя, което отнема около час
- дати за интервю - 20 и 21.06.

За повече информация: 0889306088; 0877736646