Фризьор

Код 8150101 – Втора степен на професионална квалификация

След  завършване на  обучението по професията „Фризьор” – втора степен на професионална квалификация, обучаваните придобиват практически знания и умения за успешно упражняване на професията. В обучението е предвидено запознаване с основните изисквания за обзавеждане и поддържане на фризьорски салон, как да се осигури необходимата техника, уреди и апарати, които се използват в съвременното фризьорство. Завършилите обучението придобиват практически умения за извършване на основните фризьорски услуги, диагностика на косата – визуално и с компютър, измиване на глава, масаж, поддържане на косата, изработването на различни видове прически според предназначението им и желанията на клиентите, усвояване на техники за модни подстригвания и фризури, оформяне на бради и мустаци. Обучаваните се запознават с нови модни тенденции във фризьорството, нови средства за обработка и поддържане на косата – боядисване, изрусяване, подхранване, изработване на кичури, дълготрайно къдрене, удължаване и вграждане на коса и др. За упражняване на професията „Фризьор”, втора степен на професионална квалификация, се изисква лицето да бъде физически и психически годно, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

За обучение по професията „Фризьор” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище за ученици е завършено основно образование и за лица навършили 16 години е завършен десети клас или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ и не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.